OBCHODNÍ PODMÍNKY  

   

Obsah této stránky:

 1. Objednávka
 2. Dodací podmínky
 3. Termín dodání
 4. Slevy
 5. Platební podmínky
 6. Reklamace
FORMULÁŘE POTŘEBNÉ PRO VÝROBU
 1. Formulář objednávky - formulář pro specifikaci zájmu o výrobek, nezávazné, napište své požadavky
 2. Email - v případě zájmu o zhotovení výrobku dle vlastního návrhu využijte e-mail, nebo odesílací formulář
 3. Míry zákazníka-muž - podklad pro zhotovení zbroje či části zbroje
 4. Míry zákazníka-žena - podklad pro zhotovení zbroje či části zbroje
 5. Podklady k závěsům - podklad pro dodání závěsů na meče

1) Objednávka

Zákazník se dozví naše dodací a platební podmínky při objednávání, které může být provedeno písemně nebo ústně. Pro písemné objednávání vyplní připravený formulář. Zakázka bude vyrobena podle předlohy vybrané z katalogu, nebo podle vlastního návrhu.

2) Dodací podmínky

 1. EXW - objednatel převezme zboží od zhotovitele v místě výroby.
 2. Do místa objednatele v tuzemsku (poštovné a přepravné hradí objednatel).
 3. Do místa objednatele v zahraničí (poštovné a přepravné dle mezinárodních tarifů hradí objednatel).

3) Termín dodání

Termín dodání se stanoví dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem. Zhotovitel si v odůvodněných případech (náročnost výroby apod.) vyhrazuje právo na prodloužení dodací lhůty.

4) Slevy

Všechny ceny jsou kalkulovány na jednotlivou kusovou výrobu. V případě sériových zakázek (5 a více na jednotlivý výrobek) bude cena sestavena na základě individuální kalkulace.

5) Platební podmínky

Úhrada objednaného zboží se provede formou platby předem (záloha). 50% kupní ceny uhradí objednatel před zahájením výroby. Doplatek kupní ceny uhradí objednatel při převzetí zboží podle dodacích podmínek.

Platbu je možné provést bankovním převodem.

Při neodebrání objednaného zboží v dodatečné 20ti denní lhůtě po původním termínu dodání se objednatel vystavuje možné sankci ze strany zhotovitele ve formě zpětného odkupu zboží s 25 - 50% slevou dle finanční náročnosti výroby zboží. Výše slevy je na uvážení zhotovitele.

6) Reklamace

Objednatel se zavazuje, že zboží ihned po příjmu vyzkouší a případné nedostatky dá do týdne písemně na vědomí zhotoviteli.

Pro skryté vady platí zákonná ustanovení.

   

[ Domácí stránka - Představení firmy - Ukázky výroby - Obchodní podmínky - Platnéřství - Kontakt]