OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

   

Obsah této stránky:

  1. Objednávka
  2. Dodací podmínky
  3. Termín dodání
  4. Slevy
  5. Platební podmínky
  6. Reklamace

Email

  • v případě zájmu o zhotovení výrobku dle vlastního návrhu využijte e-mail

1) Objednávka

Zákazník se dozví naše dodací a platební podmínky při objednávání, které může být provedeno písemně nebo ústně. Pro písemné objednávání vyplní připravený formulář. Zakázka bude vyrobena podle předlohy vybrané z katalogu, nebo podle vlastního návrhu.

2) Dodací podmínky

  1. EXW - objednatel převezme zboží od zhotovitele v místě výroby.
  2. Do místa objednatele v tuzemsku (poštovné a přepravné hradí objednatel).
  3. Do místa objednatele v zahraničí (poštovné a přepravné dle mezinárodních tarifů hradí objednatel).

3) Termín dodání

Termín dodání se stanoví dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem. Zhotovitel si v odůvodněných případech (náročnost výroby apod.) vyhrazuje právo na prodloužení dodací lhůty.

4) Slevy

Všechny ceny jsou kalkulovány na jednotlivou kusovou výrobu. V případě sériových zakázek (5 a více na jednotlivý výrobek) bude cena sestavena na základě individuální kalkulace.

5) Platební podmínky

Úhrada objednaného zboží se provede formou platby předem (záloha). 50% kupní ceny uhradí objednatel před zahájením výroby. Doplatek kupní ceny uhradí objednatel při převzetí zboží podle dodacích podmínek.

Platbu je možné provést bankovním převodem nebo pomocí PAYPAL.


Now accepting PayPal

Při neodebrání objednaného zboží v dodatečné 20ti denní lhůtě po původním termínu dodání se objednatel vystavuje možné sankci ze strany zhotovitele ve formě zpětného odkupu zboží s 25 - 50% slevou dle finanční náročnosti výroby zboží. Výše slevy je na uvážení zhotovitele.

6) Reklamace

Objednatel se zavazuje, že zboží ihned po příjmu vyzkouší a případné nedostatky dá do týdne písemně na vědomí zhotoviteli.

Pro skryté vady platí zákonná ustanovení.

   


Domácí stránka - Představení firmy - Ukázky výroby - Obchodní podmínky - Platnéřství - Kontakt